Kontaktujte nás

IČO: 50 849255

DIČ: 2120517212
IČ DPH: SK2120517212
Bankové spojenie: FIO banka

IBAN: SK6383300000002201235964


Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39956/T

Ak máte záujem o spoluprácu alebo veľkoobchodný cenník kontaktujte nás v správe:  
Výživový poradca pre kone :         

 Ing. Magdalena Prokešová