S odborníčkou na výživu koní p. Magdalénou Prokešovou

Vedeli ste, že obsah ß-karoténu v sene je podstatne nižší ako jeho obsah v zelenej hmote - na pastve? Pri dlhodobom kŕmení senom teda môže dochádzať k nedostatočnému zásobeniu organizmu ß-karoténom, ktorý je pred stupňom vitamínu A. Je preto vhodné ho dodať prostredníctvom vhodne zvoleného doplnku. Pokiaľ sa Váš kôň dlhodobo nepasie, prípadne žije v suchej oblasti kde je aj v lete zelenej hmoty málo, môžete pridaním ß-karoténu predísť rôznym zdravotným problémom.
ß-karotén je predstupňom vitamínu A, ale čo to vlastne znamená a prečo je tento vitamín dôležitý? Vitamín A vzniká z rôznych provitamínov a jedným z nich je aj ß-karotén, ktorý sa špecifických podmienok v živočíšnom organizme mení na vitamín A, tzn. že kôň z krmiva priamo neprijíma vitamín A, ale si ho v tele vytvára z ß-karoténu. Vitamín A je dôležitý pre správnu funkciu kože a slizníc, ovplyvňuje aj kvalitu rohoviny a látkovú výmenu v kostiach. Pri jeho nedostatku sa zvyšuje riziko vstupu infekcie do organizmu môže sa zvýšiť riziko očných problémov.