Priblíženie cesty hydroponických doplnkových krmív

Chceli by sme vám v tom to Blogu priblížiť technológiu pestovania mladých rastlín, ako je napr. mladý ovos, mladý jačmeň, mladá pšenica atď… .

Rozdiel medzi výživovým doplnkom pre ľudí a zvieratá je v technologickom postupe pri spracovaní už vyrastenej mladej rastliny. Do tohto momentu je celý technologický postup samotného klíčenia a rastu identický. Dočítate sa v ďalších našich príspevkoch.


Klíčenie a rast - Do tohto bodu je identický s výrobou výživového produktu pre ľudí a zvieratá.

Na úplnom začiatku sa semená najprv prečistia od pliev a prachu. Následne sa nechajú namočené vo vode, aby nasali dostatočné množstvo vody pre svoju rastovú aktiváciu a samotný rast.

Namočené semená sa rozprestrú na tácky určené na klíčenie a rast rastliny. Potom na ne dávkujeme v presných intervaloch len čistú vodu bez chémie, pesticídov a hnojív. Po dosiahnutí výšky 15 - 20 cm čo dosiahne rastlina asi po 10 - 15 dňoch nastáva zber.

Sušenie - tu sa cesty rozdeľujú pre výživový doplnok pre ľudí a zvieratá.

Nastáva 1.fáza sušenia (necháme odkvapkať od prebytočnej vody) celých plátov (koberec), kedy sa zbavíme značnej časti vody za pomoci prirodzených poveternostných podmienok. V 2.fáze sušenia sa presúvajú do sušiacej komory, kde sa vytvárajú prirodzené podmienky pri teplotách (max. do 40 °C ), aby sa zachovali vitamíny a ostatné výživové prospešné látky v čo najväčšej možnej miere, kde sa zbavujeme zbytkovej vlhkosti zhruba na 18% RV humidity (relatívna vlhkosť).

Drtenie a peletovanie -

A sme skoro na konci celého procesu výroby produktov z mladých rastlín ako je mladý ovos, mladý jačmeň atď…

Zo sušiacej komory putuje vysušený produkt do drtičky, kde sa rozomelie na menšie časti a dopravníkovým systémom sa dostane do lisu odkiaľ vypadávajú granule. Následne sa to zabalí a je produkt pripravený na expedovanie k vašim miláčikom.